Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920

  Share

  Khách viếng thăm
  Khách viếng thăm

  default Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920

  Bài gửi by Khách viếng thăm on Wed Nov 18, 2015 8:01 pm

  Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920  Nhiều hình ảnh quý giá về kinh thành Huế của nhà Nguyễn trong khoảng năm 1919-1926 
  đã được nhiếp ảnh gia Pháp ghi lại...  Những cây cầu và hồ Ngưng Thủy trước lầu Đức Hinh ở lăng vủa Thiệu Trị.  Hồ Lưu Khiêm ở lăng vua Tự Đức nhìn từ Dũ Khiêm Tạ. 
  Tòa nhà bên trái là Xung Khiêm Tạ.   Một góc khác của hồ Lưu Khiêm 
  với đảo Tịnh Khiêm và Xung Khiêm Tạ.  Ngọn tháp bát giác nổi tiếng ở chùa Thiên Mụ.  Sân chầu trước lăng vua Gia Long
   với hàng tượng đá hình voi, ngựa, quan binh.   Mộ phần của vua Gia Long và
   bà Thừa Thiên Cao hoàng hậu nhìn từ bên ngoài lăng.  Nhà bia của lăng vua Tự Đức.  Một góc sân trong Hoàng thành Huế với bộ bình cảnh lớn.  Những cây cầu bắc qua hồ Trừng Minh
   phía trước tòa Minh Lâu của lăng vua Minh Mạng.  Sân chầu ở lăng vua Đồng Khánh.   Nhà bia ở lăng vua Đồng Khánh.   Những cây cầu và hồ Ngưng Thủy trước lầu Đức Hinh ở lăng vủa Thiệu Trị.   Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920   Một góc lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ, vợ của Thiệu Trị.   Nhà bia và vườn hoa ở lăng vua Thiệu Trị vẫn còn nguyên vẹn,
   chưa đổ nát như hiện tại.  Cửu đỉnh ở Hoàng thành Huế.  Sân chầu ở lăng vua Thiệu Trị.  Chùa Thiên Mụ nhìn từ ven bờ sông Hương.  Một góc hồ Lưu Khiêm ở lăng vua Tự Đức.  Xung Khiêm Tạ bên Hồ Lưu Khiêm.  Cổng vào phủ Nội Vụ.  Một tòa nhà trong phủ Nội Vụ.  Ngọ Môn ở Hoàng thành Huế.  Sân chầu ở lăng vua Gia Long nhìn từ xa.  Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920 

  Lễ bái ở lăng Minh Mạng, lính canh ở lăng Gia Long...
   là hình ảnh sinh động về con người ở kinh thành Huế xưa.


  Lăng mộ của vua Thệu Trị. 


  Điện Cần Chánh nhìn từ nhà Tả Vu.


  Hồ nước phía trước lăng vua Gia Long.


  Cây cổ thụ và miếu thờ trên một đường phố chính ở Huế.


  Một trong những cánh cổng dẫn vào Hoàng thành Huế.


  Cỗng dẫn vào khu Y Khiêm Viện và Trì Khiêm Viện ở lăng vua Tự Đức.


  Cảnh lễ bái ở sân chầu trước lăng vua Minh Mạng. 


  Bên trong Đại cung môn - cửa chính ở mặt Nam của Tử Cấm Thành.


  Cánh cổng dát vàng dành cho vua ở Đại cung môn. 


  Lối vào lăng mộ vua gia Long.


  Sân trước điện Cần Chánh ở Tử Cấm Thành, Hoàng thành Huế.


  Theo Infonet

   Hôm nay: Thu Apr 26, 2018 12:42 am