Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Share
  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Thu Jun 09, 2016 11:54 pm

  Bảo Đại là vị vua thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam....


  Đúng ra “Bảo Đại” chỉ là niên hiệu nhà vua nhưng nay thường dùng như là tên nhà vua khi tại vị và sau khi thoái vị dưới danh nghĩa cựu hoàng...


  Ông hoàng Bảo Đại tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, còn có tên Nguyễn Phúc Thiển tục danh “mệ Vững” sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913 (ngày 23 tháng 9 năm Quý Sửu) tại Huế, là con của vua Khải Định và bà Từ Cung Hoàng Thị Cúc.
  Về thân thế của Bảo Đại vẫn còn nhiều nghi ngờ, vì vua Khải Định bị mang tiếng là bất lực và không thích gần đàn bà...
  Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

  Ngày 28 tháng 3 năm 1922, Vĩnh Thuỵ được xác lập Đông cung Hoàng Thái tử.
  Ngày 15 tháng 6 năm 1922, Vĩnh Thuỵ cùng vua cha Khải Định sang Pháp để thưởng ngoạn cuộc triển lãm hàng hóa tại Marseille, Pháp.
  Tháng 6 năm 1922, Vĩnh Thụy được vợ chồng cựu Khâm sứ Trung kỳ Jean François Eugène Charles nhận làm con nuôi và cho ăn học tại học ở trường Lycée Condorcet rồi sau ở trường Sciences Po (École libre des sciences politiques), Paris.
  Thái Tử Vĩnh Thụy

  Tháng 2 năm 1924, Vĩnh Thụy về nước để dự Lễ Tứ Tuần Đại Khánh vua Khải Định, đến tháng 11 năm 1924 trở lại nước Pháp để tiếp tục học.

  Ngày 6 tháng 11 năm 1925 vua Khải Định mất, Vĩnh Thụy về nước thọ tang vua cha...
  Thái Tử  Vĩnh Thụy

  Ngày 8 tháng 1 năm 1926, Vĩnh Thụy được tôn lên kế vị làm vua lấy niên hiệu Bảo Đại...  Vua Bảo Đại...

  Tháng 3 cùng năm, Bảo Đại trở lại Pháp để tiếp tục học tập.
  Từ niên khóa 1930, Bảo Đại theo học trường Khoa học Chính trị (Sciences Po).


  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Fri Jun 10, 2016 3:59 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam....

  Bảo Đại về nước thọ tang vua cha, rồi trở lại Pháp để tiếp tục học niên khóa năm 1930, và đến tháng 9 năm 1932, Bảo Đại trở về lại Việt Nam, chính thức làm vua....


  Bảo Đại đã cải cách công việc trong triều như sắp xếp lại việc nội chính, hành chính…Bảo Đại đã cho bỏ một số tập tục mà các tiên vương đã bày ra như thần dân không phải quỳ lạy mà có thể ngước nhìn long nhan nhà vua khi nhà vua tới, mỗi khi vào chầu các quan Tây không phải chắp tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua, các quan ta cũng không phải quỳ lạy… .


  Bảo Đại đã cho các thượng thư già yếu hoặc kém năng lực như Nguyễn Hữu Bài về hưu, sắc phong thêm 4 thượng thư mới xuất thân từ giới học giả và hành chính là Phạm Quỳnh, Thái Văn Toản, Hồ Đắc Khải và Ngô Đình Diệm.
  Ông thành lập Viện Dân biểu để trình bày nguyện vọng lên nhà vua và quan chức bảo hộ Pháp và cho phép Hội đồng tư vấn Bắc Kỳ được thay mặt Nam triều trong việc hợp tác với chính quyền bảo hộ, tháng 12 năm 1933, Bảo Đại ngự du Bắc hà thăm dân chúng.  Ngày 20 tháng 3 năm 1934, Bảo Đại làm đám cưới với Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan và tấn phong bà làm Nam Phương Hoàng hậu.
  Đây là một việc làm phá lệ bởi vì kể từ khi vua Gia Long khai sáng triều Nguyễn cho đến vua Khải Định, các vợ vua chỉ được phong tước Vương phi, sau khi mất mới được truy phong Hoàng hậu. Và  Bảo Đại cũng là nhà vua đầu tiên thực hiện bỏ chế độ cung tần, thứ phi.  Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, ngày 11 tháng 3 năm 1945, Bảo Đại ra đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam...

  Ngày 7 tháng 4 năm 1945, Bảo Đại ký đạo dụ số 5 chuẩn y thành phần nội các Trần Trọng Kim và ngày 12 tháng 5 giải thể Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tháng 6 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam.  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Fri Jun 10, 2016 4:01 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam....

  Năm 1945, cách mạng tháng Tám thành công, và chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh buộc Bảo Đại phải thoái vị...

  Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Hoàng Đế Bảo Đại tuyên bố thoái vị..
  Hai ngày sau, 25 tháng 8 năm 1945, lễ thoái vị cử hành tại Ngọ Môn (Huế).
  Vị Hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn trao Bửu kiếm và Ngọc tỷ - biểu hiện của ngai vàng bệ ngọc cho đại diện của cách mạng là Nguyễn Lương Bằng.
  Có đại diện Việt Minh Trần Huy Liệu và ủy viên ủy ban giải phóng Cù Huy Cận.
  Lễ thoái vị được cử hành rất đơn giản, vua Bảo Đại đọc Chiếu Thoái vị trước nghìn người tụ họp rồi được gắn danh hiệu "Công dân thứ nhất của nước Việt Nam" danh Vĩnh Thụy.
  Chiều 30 tháng 8 năm 1945 tại cửa Ngọ Môn Huế, vua Bảo Đại
  trao Quốc Ấn Hoàng đế Chi Bửu và thanh kiếm bạc nạm ngọc
  cho đại diện của chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ
  cộng hòa là ông Trần Huy Liệu, và ủy viên giải phóng Cù Huy Cận....

  Cờ vàng sọc đỏ từ từ hạ xuống.

  Cờ đỏ sao vàng được kéo lên..

  Vua Bảo Đại hạ chiếu thoái vị:

  "Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam,
  Vì nền độc lập của Việt Nam,


  Bảo Đại trở thành “công dân Vĩnh Thụy”. Trong dịp này, ông có câu nói nổi tiếng “Thà làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ”...Lúc đó Bảo Đại 32 tuổi, làm vua được 19 nǎm....
  “Công dân Vĩnh Thụy”  Hoàng gia và hội đồng quan lại tại điện Kiến Trung (kinh thành Huế)
  trong ngày Hoàng đế Bảo Đại tuyên chiếu thoái vị – 25 tháng 8 năm 1945..

  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sat Jun 11, 2016 3:30 am


  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam....

  Bảo Đại nói...muốn đạt được hai mục đích ấy, Trẫm đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả, và ước muốn rằng sự hy sinh của Trẫm phải đem lại lợi ích cho Tổ quốc.....

  Nhận định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc chúng ta, ngày 23 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho toàn thể nhân dân ta là: Ở giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết.

  Chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta, Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được, nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý, để quyết định thoái vị. Trẫm hiểu rằng, nếu có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào sau hỗn loạn đau thương, thì chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng.

  Trẫm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đã chiến đấu trên bốn trăm năm để mở mang bờ cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trẫm không khỏi tiếc hận là trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm không thể làm gì đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước.

  Mặc dù vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết định thoái vị, và Trẫm trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa.

  Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói:


  –Thứ nhứt: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia.

  –Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, mặc dù không theo cùng đường hướng dân chủ của mặt trận, như vậy có thể giúp cho họ được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ rằng tân chế độ đã được xây dựng trên tình đoàn kết dứt khoát của toàn thể nhân dân.

  –Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tầng lớp xã hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, hầu củng cố nền độc lập quốc gia.

  Riêng về phần Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm đã trải qua bao nhiêu cay đắng. Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị.

  Từ nay Trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do, trong một nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa Trẫm, hay danh nghĩa hoàng gia để gieo rắc sự chia rẽ trong đồng bào của chúng ta.

  Việt Nam độc lập muôn năm,
  Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm,

  Khâm thử: Bảo Đại
  Huế, điện Kiến Trung ngày 25 tháng 8 năm 1945"  Vua Bảo Đại cũng ban một chiếu khác cho Bà con trong Hoàng Tộc như sau:..

  "Kể từ ngày Đức Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế vào trấn ở Thuận Hóa đến nay đã 399 năm. Trong non bốn thế kỷ, Liệt Thánh chúng ta đã trải qua biết bao sự gian lao nguy hiểm vì nước vì dân, mới truyền ngôi lại cho Trẫm được đến ngày nay.

  Cái gia tài quý báu di truyền đã gần 400 năm ấy, trong giờ phút Trẫm bỏ hết, bà con trong Hoàng Tộc, ai nghe cũng phải đau đớn ngậm ngùi..


  Song Trẫm biết rằng: đó chỉ là cái cảm tình thoáng qua trong chốc lát mà thôi, chớ bà con ta, ai cũng sẵn tính bình tĩnh, sẵn trí sáng suốt để xét rộng thấy xa, cho nên sau khi đã chuẩn định ba chữ "Dân Vi Quý" làm khẩu hiệu của chánh thể mới sau khi đã tuyên bố "Để Hạnh Phúc Dân Lên Trên Ngai Vàng", nay Trẫm nhất định thoái vị để giao vận mạng quốc gia cho một Chính phủ có đủ điều kiện huy động hết cả lực lượng của toàn quốc giữ vững nền độc lập của nước và mưu hạnh phúc cho dân.

  "Độc lập của nước, Hạnh phúc của dân", vì tám chữ đó mà trong tám chục năm vừa qua biết mấy mươi vạn đồng bào đã rơi đầu bỏ xác nơi nước thẳm non xa trong lao tù ngục tối.

  Đối với những sự hy sinh của những kẻ anh hùng liệt nữ ấy, của muôn ngàn chiến sĩ vô danh ấy, Trẫm cho sự thoái vị của Trẫm là thường.


  Vậy Trẫm muốn bà con trong Hoàng Tộc sau khi nghe lời thoái vị ai ai cũng vui lòng để nghĩa nước lên trên tình nhà mà đoàn kết chặt chẽ với toàn thể quốc dân để ủng họ Chánh phủ Dân chủ Cộng hòa giữ vững nền độc lập cho Tổ Quốc.
  Thế mới là một cách chân thành cao thượng, giữ chữ Trung với Trẫm, chữ Hiếu với Liệt Thánh"...


  Việt Nam Độc lập Muôn năm
  Dân chủ Cộng hòa Muôn năm.

  Khâm thử: Bảo Đại  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sat Jun 11, 2016 3:31 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam....

  Tháng 9 năm 1945, ông Bảo Đại được chủ tịch chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mời ra Hà Nội nhận chức “Cố vấn tối cao chính phủ lâm thời Việt Nam”, ông là một trong 7 thành viên của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Hồ Chí Minh đứng đầu.

  Ngày 6 tháng 1 năm 1946, ông Bảo Đại được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

  Ngày 16 tháng 3 năm 1946, ông Bảo Đại tham gia phái đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa sang Trùng Khánh thăm viếng Trung Hoa, nhưng ông không trở về nước, mà về Côn Minh rồi Hương Cảng.
  Tại Côn Minh, ông đã tiếp xúc với nhiều giới chính trị, trong đó có người Mỹ.
  Đại Tướng Marshall, đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Bảo Đại về trình Tổng thống Harry S. Truman. Bảo Đại bèn viết thư về nước xin từ chức “Cố vấn tối cao” trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


  Năm 1947, cựu trùm mật thám Pháp ở Đông Dương là Cousseau đã tiếp xúc với Bảo Đại tại Hồng Kông, ngỏ ý mời ông về nước nắm quyền, hình thành nên “giải pháp Bảo Đại” để chống lại cuộc chiến giành độc lập của phong trào Việt Minh. Ngày 24 tháng 4 năm 1948, thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hữu cũng bay tới Hồng Kông để gặp Bảo Đại xin thành lập Chính phủ Lâm thời cho Việt Nam, ngày 15 tháng 5, Bảo Đại gửi thông điệp cho tướng Xuân, tán thành sự thành lập Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam do tướng Xuân điều khiển “để giải quyết vấn đề Việt Nam đối với Pháp và dư luận Quốc tế”.   Tháng 6 năm 1948, tại Hồng Kông. Vị vua cuối cùng của Việt Nam có dáng
  vóc cao lớn (cao 1m82), điển trai, luôn tràn đầy phong độ. Ông được cho là
  cưỡi ngựa điêu luyện như một kỵ sĩ trung cổ, chơi golf, tennis giỏi như một
  quán quân hàng tỉnh, bơi thuyền các loại như một vận động viên Olympic...  Cựu hoàng Bảo Đại tại một căn hộ ở Hồng Kông, tháng 6 năm 1948.  Cũng trong  tháng 6 tháng 1948 tại Hồng Kông, Bảo Đại đang
  bắt tay với chú chó của mình, Vừa là cựu hoàng, vừa có phong
  thái, Bảo Đại là mẫu người rất hấp dẫn với các quý bà...  

  Ngày 5 tháng 6 năm 1948, Bảo Đại đã gặp gỡ Cao ủy Pháp Bollaert ở vịnh Hạ Long, trên chiến hạm Duguay Trouin, bản tuyên ngôn Việt – Pháp được công bố, theo đó nước Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất của Việt Nam.

  Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Cựu hoàng Bảo Đại đã ký Hiệp ước Elysée, thành lập một chính quyền Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, gọi là Quốc gia Việt Nam, đứng đầu là Bảo Đại. Bảo Đại yêu cầu Pháp phải trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam và Pháp đã chấp nhận yêu cầu này.

  Ngày 24 tháng 4 năm 1949, Bảo Đại về nước. Hai tháng sau, vào ngày 14 tháng 6, Bảo Đại tuyên bố tạm cầm quyền cho đến khi tổ chức được tổng tuyển cử và tạm giữ danh hiệu Hoàng đế để có một địa vị quốc tế hợp pháp.
  Ngày 20 tháng 6 năm 1949, thủ tướng Nguyễn Văn Xuân đệ đơn từ chức, Chính phủ Lâm thời Nam phần tuyên bố giải tán. Ngày 21 tháng 6, thỏa ước Elyseé được công bố....


  Ngày 1 tháng 7 năm 1949, Chính phủ Lâm thời của Quốc gia Việt Nam được thành lập theo sắc lệnh số 1-CP của thủ tướng, tấn phong Bảo Đại là Quốc trưởng, trung tướng Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng.
  (Có tài liệu ghi Bảo Đại là Quốc trưởng kiêm Thủ tướng, Nguyễn Văn Xuân là phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng)  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sat Jun 11, 2016 10:13 pm

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam....

  Tháng 1 năm 1950, Bảo Đại chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng.
  Ngày 27 tháng 4 năm 1950, giải tán chính phủ Nguyễn Phan Long và ủy nhiệm Thủ hiến Trần Văn Hữu thành lập chính phủ mới.
  Chính phủ do Trần Văn Hữu làm Thủ tướng tồn tại đến ngày 6 tháng 6 năm 1952 thì phải cáo lui, nhường chỗ cho Nguyễn Văn Tâm lên làm thủ tướng cùng thành phần tổng, bộ trưởng đa số là người do Pháp đào tạo.


  Vào khoãng tháng 3 năm 1950, cựu hoàng Bảo Đại
  có chuyến thăm một chiến hạm Mỹ ở Sài Gòn.  Cùng đi với Quốc trưởng Bảo Đại có Thủ tướng Trần Văn Hữu  Quốc trưởng Bảo Đại và Thủ tướng Trần Văn Hữu được các
  nhân viên quân sự Mỹ trên con tàu tiếp đón long trọng.  Khung cảnh căn phòng tiếp đón Bảo Đại trên con tàu của Mỹ.  Cựu hoàng đế Bảo Đại đã gặp mặt Đô đốc hải quân Mỹ Russel S. Berkey.  Và trong con mắt của giới ngoại giao quốc tế khi đó,
  Quốc trưởng Bảo Đại vẫn là một quân bài nằm trong tay người Pháp.  Vào thời điểm này, người Mỹ đang tăng cường sự
  hiện diện của mình trong cuộc xung đột ở Đông Dương.

  Ngày 20 tháng 11 năm 1953, hoàng thân Bửu Lộc từ Pháp về Sài Gòn lập chính phủ thay thế chính phủ Nguyễn Văn Tâm. Thời gian này, Quốc trưởng Bảo Đại sống và làm việc tại biệt điện ở Đà Lạt. Xung quanh nơi ở của Bảo Đại có cả một trung đoàn Ngự lâm quân bảo vệ và có cả một đoàn xe riêng gọi là “công xa biệt điện”, lại có cả một đội máy bay riêng do các phi công người Pháp lái phục vụ...

  Ngày 11 tháng 1 năm 1954, Chính phủ mới do Bửu Lộc thành lập trình diện Bảo Đại nhưng đến ngày 16 tháng 6 năm 1954, Bửu Lộc từ chức. Quốc trưởng Bảo Đại mời Ngô Đình Diệm về nước, ngày 6 tháng 7, Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ mới.


  Bức ảnh này, phóng viên tạp chí Life chụp Bảo Đại về
  nước, tháng 3 năm 1954, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.


  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sat Jun 11, 2016 10:35 pm

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam....  Cựu hoàng Bảo Đại và Tổng thống Vincent Auriol ở Pháp năm 1953  Từ trái qua luật sư Vương Văn Bắc,
  Quốc Trưởng Bảo Đại và Hoàng thân Bửu Lộc

  Sau Hiệp định Genève 1954, Pháp phải rút khỏi Đông Dương, chính quyền và quân đội Quốc gia Việt Nam tập kết ở miền Nam Việt Nam chờ tổng tuyển cử để thống nhất Việt Nam.

  Ngô Đình Diệm tiến hành cải tổ chính phủ lần thứ nhất vào ngày 24 tháng 9 năm 1954 và lần thứ hai vào ngày 10 tháng 5 năm 1955.

  Tháng 9 năm 1954, tướng Nguyễn Văn Hinh không chịu dưới quyền chỉ huy của Ngô Đình Diệm nên đánh điện sang Pháp nhờ Bảo Đại can thiệp.
  Bảo Đại điện về Sài Gòn triệu tập Diệm sang Cannes gặp Bảo Đại để bàn lại việc sắp xếp nhân sự nhưng Diệm không đi. Bảo Đại quyết định điện về Sài Gòn cách chức thủ tướng của Ngô Đình Diệm.
  Bảo Đại vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam

  Tuy nhiên, ngày 4 tháng 10 năm 1955, Ủy ban trưng cầu dân ý thành lập đưa ý kiến đòi truất phế Quốc trưởng Bảo Đại và đưa Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm Quốc trưởng. Khi cử tri đi đến nơi bỏ phiếu, họ thấy rằng nơi đây đã bị những người ủng hộ Ngô Đình Diệm kiểm soát. Một cử tri sau khi bỏ phiếu đã nói rằng "Người chỉ đạo nói cho chúng tôi hiểu rằng ở đây chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là phiếu đỏ (Ngô Đình Diệm) sẽ được bỏ vào hòm phiếu hoặc phiếu xanh sẽ bị loại đi". Trong trường hợp này Bảo Đại đã mất cơ hội trở về chính quốc với 5.721.735 phiếu truất còn Ngô Đình Diệm được suy tôn lên chức vị Quốc trưởng, Quốc trưởng Bảo Đại bị phế truất và bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Pháp khi mới 40 tuổi cho đến ngày tạ thế..


  Cựu hoàng Bảo Đại sống tại Cannes, sau đó chuyển đến vùng Alsace.
  Bảo Đại giao du với Jean de Beaumont, cựu nghị sĩ Nam Kỳ, một tay săn bắn có hạng.
  Bị cơ quan thuế để mắt tới, không còn tiền tài trợ của chính phủ Pháp, ông phải bán dần tài sản của mình.
  Năm 1963, Nam Phương Hoàng hậu qua đời ở Chabrignac.  Năm 1982, sau khi đã tiêu pha hết cả tài sản, Bảo Đại kết hôn với Monique Baudot, một phụ nữ Pháp kém Bảo Đại hơn 30 tuổi (Monique Baudot sinh năm 1946). Bảo Đại nhập đạo Công giáo lấy tên thánh là Jean-Robert.


  Năm 1982, nhân khai trương Hội Hoàng tộc ở hải ngoại, Bảo Đại lần đầu tiên sang thăm Mỹ với tư cách cá nhân. Trong chuyến đi này ông đã nhận tên cha để làm lại giấy khai sinh cho những người con ngoại hôn trước đây không ghi tên cha. Tại thị trấn Sacramento, ông được tặng chiếc chìa khóa vàng tượng trưng cho thị trấn này. Ông cũng được bà thị trưởng thành phố Westminster, California tặng danh hiệu “công dân danh dự” của thành phố....  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jun 12, 2016 1:45 am


  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam.....
  Cựu hoàng Bảo Ðại bên Pháp, ảnh chụp tháng 12 năm 1995..

  Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua thọ nhất nhà Nguyễn. Ông qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y viện Val-de-Grâce, hưởng thọ 84 tuổi.
  Ông cũng là một phế đế sống thọ nhất trên thế giới thời hiện đại. Trước đó ông có nhận lời về tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ (La Francophonie) được tổ chức tại Hà Nội vào 1997.


  Đám tang Bảo Đại được điện Elysée đứng ra lo liệu đầy đủ và trang trọng.
  Về phía gia đình, ngoài bà quả phụ Vĩnh Thụy Baudot có hoàng tử Bảo Long và các công chúa cùng đến tiễn đưa thân phụ, ngoài ra còn có bà Didelot (chị ruột của bà Nam Phương), tuy đã 90 tuổi nhưng cũng tới dự.
  Linh cữu Bảo Đại được đưa từ Quân y viện Val de Grace tới thánh đường Saint Pierre de Chaillot để làm lễ cầu hồn.
  Ông được an táng tại nghĩa trang Passy, quận 16, Paris, khá gần tháp Eiffel.
  Đám tang Bảo Đại được nhà nước Pháp cử một tiểu đội lính lê dương quân phục trắng, gù đỏ trên vai, bồng súng, một sĩ quan cầm quốc kỳ Pháp đi đầu và tiểu đội lính cầm súng đi hai bên linh cữu. Chính phủ Pháp có cử đại diện đến dự lễ, chia buồn và tiễn đưa. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến tang quyến và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi vòng hoa viếng...

  Trả lời BBC về sự kiện này, bà Monique nói "Ngày hôm nay tôi rất đau buồn. Dĩ nhiên rồi, trước hết và trên hết là vì chồng tôi vừa qua đời. Nhưng hôm nay trang sử của triều Nguyễn Việt Nam cũng được chấm dứt. Tôi cầu nguyện cho chồng tôi"...


  Bảo Đại vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam..có một người vợ, bảy Thứ phi và 13 người con:

  1. - Vợ - Nam Phương Hoàng hậu, quê Gò Công, Tiền Giang, có 5 người con
  1. - Thứ phi - Bùi Mộng Điệp, quê Bắc Ninh, không hôn thú, có 3 người con
  2. -   "  "     - Lý Lệ Hà, quê Thái Bình, vũ nữ, không hôn thú, không có con
  3. -   "  "     - Hoàng Tiểu Lan (Jenny Woong), vũ nữ Trung Hoa lai Pháp, không hôn thú, có 1 con gái
  4. -   "  "     - Lê Thị Phi Ánh ở Huế, không hôn thú, có 2 người con
  5. -   "  "     - Vicky (Pháp), không hôn thú, có 1 con gái
  6. -   "  "     - Clément(?), vũ nữ và buôn lậu ở xóm Cigalle (Pháp), không hôn thú
  7. -   "  "     - Monique Marie Eugene Baudot (Pháp), có hôn thú, không có con...


  Vua Bảo Đại có 5 người con với Nam Phương Hoàng hậu:

  1. Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1936, mất ngày 28 tháng 7 năm 2007
  2. Công chúa Nguyễn Phúc Phương Mai,sinh ngày 1 tháng 8 năm 1937 tại Đà Lạt
  3. Công chúa Nguyễn Phúc Phương Liên, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1938
  4. Công chúa Nguyễn Phúc Phương Dung, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1942
  5. Hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Thắng, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1943...


  Có 3 người con với thứ phi Mộng Điệp:

  1. Nguyễn Phúc Phương Thảo, sinh năm 1946
  2. Nguyễn Phúc Bảo Hoàng, sinh năm 1954
  3. Nguyễn Phúc Bảo Sơn, sinh năm 1957...


  Có 1 người con với thứ phi Hoàng Tiểu Lan:

  1. Nguyễn Phúc Phương An..

  Có 2 người con với thứ phi Phi Ánh:

  1. Nguyễn Phúc Phương Minh
  2. Nguyễn Phúc Bảo Ân..

  Có 1 người con với thứ phi Vicky:

  1. Nguyễn Phúc Phương Từ...


  Và cựu hoàng Bảo Đại còn có một người con do bà Từ Cung nuôi, nhưng không rõ là con bà nào do ông không tiết lộ..


  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jun 12, 2016 2:40 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam.....

  Bảy Thứ phi của cựu Hoàng Bảo Đại...

  1 - Thứ phi Mộng Điệp

  Bà Bùi Mộng Điệp sinh năm 1924, người Bắc Ninh, xuất thân từ một gia đình bình thường, người cha làm việc trong ngành đường sắt...
  Mộng Điệp có một sắc đẹp mà người ái mộ cho là “nghiêng nước nghiêng thành”.
  Năm 17 tuổi đã lọt vào mắt xanh của một bác sĩ tiếng tăm ở Hà Nội, Phạm Văn Phán.
  Kết cuộc mối tình là một đứa con trai tên Jean.
  Hai người chia tay, vì bác sĩ Phán đã có vợ, và là người Công giáo, nên không thể có hai vợ.


  Tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền. Bảo Đại thoái vị.

  Tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh mời Bảo Đại ra Hà Nội, làm “Cố Vấn Tối Cao cho Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam”.  


  Trong thời gian ở Hà Nội, ông sống với Mộng Điệp “già nhân nghĩa, non vợ chồng”  Bà Mộng Điệp và Cựu hoàng Bảo Đại khi ở Hà Nội

  Ngày 26 tháng 3 năm 1946, cựu hoàng tham dự phái đoàn chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà sang Trùng Khánh viếng thăm nước Trung Hoa, ông không về nước mà đến Côn Minh, rồi sang Hồng Kông...Trong khi đó, ở  Việt Nam, bà Mộng Điệp sinh đứa con gái.

  Khi Pháp trở lại chiếm Hà Nội, chúng bắt Bùi Mộng Điệp vì nghi ngờ làm gián điệp cho Việt Minh, mục đích cầm chân Bảo Đại ở lại với Việt Minh. Từ Hồng Kông, Bảo Đại viết thơ phản đối, và Mộng Điệp được thả ra.

  Năm 1949, Bảo Đại về nước làm Quốc Trưởng. Mộng Điệp được đón về và phong làm Thứ Phi.


  Mộng Điệp theo đạo Phật, thông thạo nghi lễ, chăm lo thờ phượng tổ tiên, và rất không khéo, biết chiều chuộng Thái hậu Từ Cung (mẹ Bảo Đại) và các thành viên trong Hoàng tộc nên được mọi người quý mến.

  Nam Phương Hoàng Hậu là người Công giáo, tính tình thẳng thắng nên đôi khi xung đột với Thái Hậu.

  Trong khi Nam Phương Hoàng Hậu ở Pháp, thì Thái hậu ban áo mảo, để bà Mộng Điệp thay Nam Phương Hoàng Hậu trong việc tế lễ...

  Sau năm 1949, Mộng Điệp luôn luôn bên cạnh Bảo Đại ở Đà Lạt rồi đến Ban Mê Thuột.
  Bà giúp cựu hoàng trông nom văn phòng Hoàng Triều Cương Thổ, tức là vùng Cao nguyên Trung Phần, mà Pháp trả lại cho Bảo Đại trực tiếp quản lý.
  Hoàng Triều Cương Thổ là một thể chế hành chánh đặc biệt thuộc về Hoàng gia.

  Mộng Điệp đảm đang, tháo vát. Có lần Bảo Đại đi săn bị lạc trong rừng, bà cởi voi đi tìm. Bà nuôi một đàn voi 40 con để phục vụ cho việc đi săn của cựu hoàng. Bà cũng biết lái xe ôtô.

  Mộng Điệp gọi một nhà thầu trong Hoàng tộc là Tôn Thất Hối, xây ngôi biệt điện cách Ban Mê Thuột 50 cây số, để cho Bảo Đại nghỉ ngơi và tiện việc đi săn.
  Vua Bảo Đại và Thứ phi Mộng Điệp trong một chuyến đi săn ở rừng Tây Nguyên.

  Thừa lịnh Thái hậu, bà cho xây ngôi chùa Khải Đoan, là 2 chữ ghép từ Khải Định và Đoan Huy Thái Hậu Từ Cung. Bà cũng quản đốc việc xây phi trường Ban Mê Thuột (BMT) để tiện lợi cho việc di chuyển từ BMT đến Hà Nội, Huế, Đà Lạt, Nha Trang và Sài Gòn.

  Bà Mộng Điệp đi với  Hoàng Thái Hậu đến xem việc làm
  xây dựng chùa Khải Đoan và thăm một xóm Thượng ở
  gần hồ Lak tại Ban Mê Thuột.. (ảnh tư liệu của bà Mộng Điệp)

  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jun 12, 2016 3:43 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam.....

  Cuộc sống lưu vong của Thứ Phi Mộng Điệp....

  Năm 1953, bà Mộng Điệp mang ấn, kiếm và 600 món báu vật sang Pháp trao cho Nam Phương Hoàng Hậu... Quốc ấn và Quốc kiếm là 2 báu vật tượng trưng cho vương quyền nhà Nguyễn...

  Thứ Phi Mộng Điệp cũng giống như Nam Phương Hoàng Hậu, Kể từ khi qua Pháp bà không có liên lạc với cựu hoàng  Bảo Đại.

  Ở Paris, bà sống tự lập, mà không nhờ đến trợ cấp của chính phủ Pháp.
  Bà làm việc vất vả đủ nghề để nuôi 3 đứa con ăn học.
  Bà thành công trong nghề mua bán bất động sản và trở nên giàu có, mua nhà cũ giá rẻ, thuê kiến trúc sư nổi tiếng như ông Lê Phổ, trang trí nội thất rồi bán lại cho người giàu.
  Chỉ sau vài năm trở nên giàu có thật sự, cho con ăn học thành tài.....


  Người con trai  Nguyễn Phúc Bảo Sơn học hành xuất sắc, đổ tiến sĩ ngành kỹ thuật chế tạo tại một trường kỹ thuật nổi tiếng của nước Pháp. Bà rất hảnh diện về người con nầy.

  Nhưng năm 1987, Bảo Sơn lái máy bay đi tắm biển, bị sóng đánh, đập đầu vào đá, thiệt mạng ở tuổi 30. Bà rất đau buồn và lui vào cuộc sống ẩn dật ở số nhà 24 Đại lộ Rueilly, quận 12, Paris. 

  Học giả Trần Trọng Kim khen ngợi bà: “Bà Bùi Mộng Điệp là người biết đường khinh, trọng, biết lời phải chăng”..

  Ngày 26 tháng 9 năm 2011 bà Thứ phi Mộng Điệp qua đời,  sau ca giải phẩu tim không thành công, bà Mộng Điệp qua đời tại bịnh viện Saint Antoine vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật cùng ngày. Thọ 87 tuổi.


  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jun 12, 2016 4:07 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam.....

  2 - Thứ phi Lý Lệ Hà..

  Lý Lệ Hà, quê Thái Bình, sống với cựu hoàng Bảo Đại  không hôn thú, không có con.

  vào thời điểm 1936, 1938, khu phố Khâm Thiên Hà Nội có 6 vũ trường và ở đường Bà Triệu có vũ trường Liszt nổi tiếng nhất, vì có một vũ nữ hoa khôi, với những điệu nhảy lả lơi, nóng bỏng. Đó là Lý Lệ Hà và cũng là người tình của Bảo Đại.

  Cựu hoàng Bảo Đại say mê vũ nữ Lý Lệ Hà này.

  Vào năm 1930, cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức tại Hà Đông. Những cô gái tham dự không phân biệt tuổi tác, nhưng với điều kiện là phải mặc áo lụa Hà Đông.

  Lý Lệ Hà là một cô gái nông thôn nghèo ở Thái Bình đoạt giải hoa hậu. Từ đó, cô là người đẹp nổi tiếng được các công tử con nhà giàu ngưỡng mộ, nhưng không có ai vói tới cả, vì cô là người tình của Bảo Đại trong thời gian ông sống ở Hà Nội, làm Cố Vấn Tối Cao của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam, cũng là thời kỳ ông sống với Mộng Điệp còn bà Nam Phương đang ở Huế.


  Hoa hậu Lý Lệ Hà có hàm răng rất đẹp, như những hạt ngọc. Người đẹp mặc áo lụa Hà Đông là nguồn cảm hứng để nhà thơ Nguyên Sa sáng tác bài thơ và được người nhạc sĩ trẻ tài hoa Ngô Thuỵ Miên phổ thơ thành nhạc, Áo Lụa Hà Đông.

  Bà Lý Lệ Hà sang Pháp, sống tại một làng ngoại thành Paris trong một khu quân nhân.
  Ở tuổi 81, bà vẫn còn đam mê chuyện tranh cử. Chồng người Pháp làm chính trị, đang nhắm vào một trong những chiếc ghế lãnh đạo thành phố. Bà chưa gặp lại cựu hoàng kể từ khi đến Pháp 30 năm về trước....  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jun 12, 2016 5:04 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam.....

  3 - Thứ phi Hoàng Tiểu Lan..  Hoàng Tiểu Lan..

  Cựu hoàng Bảo Đại khi sống ở Trung Hoa, thương yêu một cô gái Tàu lai Tây, tên Hoàng Tiểu Lan (Jenny Woong) và đã có với cô một đứa con gái...

  4 - Thứ phi Lê Thị Phi Ánh..


  Bà Phi Ánh con nhà lành, giàu có, thuộc dòng họ danh giá, bà là em vợ của Phan Văn Giáo sau làm Thủ hiến Trung Phần. Cũng là một tuyệt sắc giai nhân nên được Bảo Đại yêu thương, tặng một biệt thự sang trọng. Bà có 2 con với Bảo Đại, một gái, một trai.


  Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, bà Phi Ánh ở lại Việt Nam và chết trong cô đơn tại Sài Gòn. Con gái là Phương Minh, lấy chồng Pháp và sang lập nghiệp ở Hoa Kỳ...

  5 - Thứ phi Vicky...Ở Pháp, thời kỳ tinh thần cựu hoàng suy sụp nhất là phải rời khỏi vùng Alsace, bỏ lại tài sản, nhà cửa cho người vợ hờ người Pháp tên Vicky, sau mấy năm chung sống và có một đứa con gái tên Nguyễn Phúc Phương Từ...

  6 - Thứ phi Clément ...Vũ nữ và buôn lậu ở xóm Cigalle (Pháp), Không hôn thú


  7 - Thứ phi Monique Marie Eugene Baudot...  Bà Monique Baudot,

  Tên đầy đủ là Monique Marie Eugene Baudot, sinh năm 1946, nhỏ hơn ông 33 tuổi. Có hôn thú, không con.
  Cựu hoàng Bảo Đại và bà Monique Baudot làm lễ thành hôn ngày 18 tháng 1 năm 1983 tại quận 16, Paris.   Trước kia, hồi năm 1969, bà Monique Baudot làm việc tại Phòng Báo chí của toà Đại sứ nước Zair tại Paris.
  Bà Monique như là một người bạn, mà những người không ưa bà gọi bà là thư ký riêng, một quản gia hay một người hầu phòng của cựu hoàng Bảo Đại.

  Bà Monique kể lại: “Khi tôi đang làm Lãnh sự Danh Dự của nước Cộng Hoà Zair, Trung Phi, thì tôi nghe nói cựu hoàng An Nam đang sống độc thân trong cơn túng bấn, gần như bị bỏ rơi”. Thế rồi bà đến với ông. Sau khi cưới, với tư cách là vợ chính thức của cựu hoàng, bà tự nhận là Quận chúa Monica và tự xưng tước vị là Thái Phương Hoàng Hậu.Có hôn thú nhưng không có con.


  Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua sống lâu nhất nhà Nguyễn. Ông qua đời vào lúc 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại quân y viện Val-de-Grâce, hưởng thọ 85 tuổi. Chết vì bị ứ nước trong màng phổi, xuất huyết thận và ung thư tụy tạng.

  Tang lễ được tổ chức lặng lẽ hồi 11 giờ ngày 6 tháng 8 năm 1997 tại nhà thờ Saint Pierre de Chaillot, quận 16, Paris.
  Ông đã rửa tội, theo đạo Thiên Chúa.

  Chính phủ Pháp cử một sĩ quan mang quốc kỳ Pháp và một tiểu đội binh sĩ quân phục trắng, ngù đỏ trên hai vai, ngực đeo huy chương, bồng súng đi hai bên linh cửu.
  Cựu hoàng được an táng tại nghĩa trang Passy trên đồi Trocadero.


  Vua Bảo Đại có 8 người vợ và 13 người con....


  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jun 12, 2016 6:02 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam.....

  Con số 13 và vua Bảo Đại

  1. Vua Bảo Đại tên húy là Nguyễn Vĩnh Thụy sinh 22 tháng 10 năm 1913...

  2. Nguyễn Vĩnh Thụy được tôn lên kế vị làm hoàng đế kế nhiệm, ông lấy niên hiệu Bảo Đại. Tháng 3 cùng năm,

  3. Vua Bảo Đại lên ngôi vua năm 13 tuổi ngày 8 tháng 1 năm 1926

  4. Bảo Đại là vị Hoàng Đế thứ 13 của triều Nguyễn: (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại)

  5. Vua Bảo Đại ngồi ngai vàng 13 năm: Ông được trao ngôi khi du học ở Pháp trở về nước thọ tang cha tháng 11 tháng 1925. Ngày 8  tháng 1 năm 1926 ông được triều đình tôn ngôi vua, hiệu Bảo Đại.
  Sau đó, vua trở quay trở lại Pháp học tiếp. Năm 1932, học xong ông về và chính thức ngồi ngai vàng trị nước. Tới năm 1945 ông thoái vị để ủng hộ Cách mạng tháng Tám, tính từ năm 1932 trở về nước lên ngôi chính thức là 13 năm ngồi ngai vàng trị vị.

  6. Vua Bảo Đại khá đào hoa và có nhiều bà vợ: và có tổng số 13 người con.

  7. Khi ông chết được an táng ngày 6 tháng 8 năm 1997 sau khi chờ tạnh mưa và múc hết nước dưới huyệt mộ để chôn cất, đúng 13 giờ...
  Làm vua từ tuổi 13... Xa giá vua Bảo Đại ngày
  đăng quang từ điện Cần Chánh lên điện Thái Hòa.  Đầu tháng 9 năm 1932 vừa về tới Huế, ngay lập tức Bảo Đại ra mắt quần thần,  Bảo Đại và Phan Văn Giáo tại sân bay Đà Lạt 1949.


  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Tue Jun 14, 2016 5:17 am

  Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam.....

  Cặp ấn kiếm của vua Bảo Đại giờ ở đâu?

  Hai báu vật thiêng liêng, biểu tượng cho vương quyền nhà Nguyễn, đã qua một cuộc hành trình khá li kì.
  Đó là chiếc Quốc ấn (con dấu) bằng vàng và thanh Quốc kiếm có vỏ nạm ngọc.

  Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại Quảng trường Ngọ Môn (Huế), trong lễ thoái vị của vua Bảo Đại, nhà sử học Trần Huy Liệu thay mặt phái đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa.
  Ngay hôm sau, đoàn mang quốc ấn và quốc kiếm đưa về Hà Nội. Kể từ ngày ấy, người dân Việt Nam  ai cũng nghĩ quốc ấn và quốc kiếm đã được cơ quan có trách nhiệm gìn giữ như những bảo vật quốc gia khác. Không ngờ, sau ngày Toàn quốc kháng chiến, cặp ấn kiếm lịch sử này lại rơi vào tay người Pháp.

  Chiếu thoái vị chính thức chấm dứt chế độ quân chủ ở Việt Nam, được vua Bảo Đại viết vào ngày 25 tháng 8 năm 1945 tại điện Kiến Trung.


  Ngày 25 tháng 8 năm 1945, khi làm việc với phái đoàn đại diện chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa từ Hà Nội vào, vua Bảo Đại đã trao tờ chiếu cho vị trưởng đoàn là nhà Sử học Trần Huy Liệu. Ông Trần Huy Liệu đã    thỏa thuận với vua Bảo Đại là sẽ tổ chức một buổi lễ để nhà vua công khai tuyên bố trước quốc dân đồng bào, để mọi người đều được biết sự cảm hóa của cách mạng tháng Tám, và nhà vua đã tự nguyện thoái vị, trao quốc ấn và quốc kiếm, bảo vật tượng trưng cho quyền lực của vương triều.

  Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại mặc triều phục đọc bản chiếu thoái vị trước hàng vạn người dự mít tinh ở Quảng trường Ngọ Môn.


  Trong hồi ký Trần Huy Liệu viết, đọc xong tờ chiếu, vua Bảo Đại “giơ hai tay dâng lên chiếc kiếm dài nạm ngọc và sau đó là chiếc ấn vàng hình vuông.
  Tôi thay mặt Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tiếp nhận hai vật tượng trưng của chế độ phong kiến.
  Cùng với ấn kiếm còn có một chiếc túi gấm đựng một bộ quân cờ bằng ngọc và những thứ quý giá khác”.  Rơi vào tay người Pháp

  Theo nhiều tài liệu lịch sử, báo chí, đặc biệt là hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe,
  Ngự tiền Văn phòng Tổng lý của vua Bảo Đại, chúng ta được biết vào tháng 12 năm 1946, nhiều tài liệu quan trọng, các bảo vật của nhà nước được chuyển lên An toàn khu, hoặc chôn giấu ở Hà Nội.
  Cuối năm 1946, trong lúc đào đất xây dựng công trình quân sự ở ngoại thành Hà Nội, lính Pháp tìm thấy một cái thùng dầu hỏa bằng sắt, bên trong đựng một cái ấn và một cái kiếm bị bẻ gãy làm đôi. Ngày 8 tháng 3 năm  1952, người Pháp tổ chức lễ trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại.
  Sự kiện này được báo Paris Match dành một số đặc biệt đăng bài tường thuật, có nhiều hình ảnh minh họa là tư liệu lịch sử vô cùng quý giá.
  Lính ngự lâm dâng ấn kiếm trong lễ trao lại ấn kiếm....


  ...Nhưng cựu hoàng Bảo Đại lúc đó đang ở Pháp, và ông yêu cầu trả lại hai báu vật đó cho người đại diện của ông là Thứ Phi Mộng Điệp với sự chứng kiến của Thái hậu Từ Cung.
  Ngày đón nhận ấn kiếm lại, Đức Từ Cung bắt phải đặt lên một cái bàn ở sân bay Buôn Mê Thuột, phủ khăn đỏ, lạy ấn và kiếm năm lạy rồi mới được phép đưa về Dinh.

  Đến năm 1953, Mộng Điệp mang ấn, kiếm và 600 món báu vật qua Pháp, bà không trao cho Bảo Đại, mà giao cho Nam Phương Hoàng Hậu để Bảo Long cất giữ sau nầy.
  Nam Phương căn dặn Bảo Long: “Đừng bao giờ tách hai vật thiêng liêng nầy ra hai nơi”.


  Cha giữ ấn, con giữ kiếm?

  .Cũng theo bà Mộng Điệp, sau khi Hoàng hậu Nam Phương qua đời (1963), cặp ấn kiếm lịch sử đó nằm trong tay Hoàng thái tử Bảo Long.
  Năm 1980, ông Bảo Đại xuất bản tập hồi ký Le Dragon d’ Annam (Con rồng An Nam), ông muốn dùng con dấu lịch sử đó để làm vi-nhét đặt vào cuối các chương hồi ký nhưng Bảo Long không cho mượn, lấy lý do là làm theo lời căn dặn của Mẫu Hậu.

  Lúc đó cựu hoàng Bảo Đại hết sức bực mình, và cuối cùng ôngi phải dùng con dấu “Việt Nam ngự tiền văn phòng” của ông Nguyễn Đệ thay cho khuôn dấu của vị Hoàng đế nước Nam.


  Theo các tác phẩm “Qua Pháp tìm Huế xưa” và “Hỏi chuyện đời bà thứ phi Mộng Điệp với cựu hoàng Bảo Đại” của Nguyễn Đắc Xuân, thì cặp ấn kiếm Bảo Long giữ được gửi tủ sắt của Liên hiệp Ngân hàng châu Âu (Union des banques européennes). Sau ngày xuất bản cuốn Le Dragon d’ Annam (1980) và sau ngày Bảo Đại làm giấy hôn thú với bà Monique Baudot (1982), ông Bảo Đại làm đơn kiện con trai Bảo Long đòi lại cặp ấn kiếm.  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Wed Jun 15, 2016 4:08 am

  Bảo Đại là vị vua thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam....

  Kiện ra toà

  Bảo Long làm theo lời căn dặn của mẫu hậu. Vì thế, có tranh chấp. Kiện ra toà.
  Toà xử Bảo Long được giữ cây kiếm và giao lại chiếc ấn cho Bảo Đại. Đó chính là chiếc ấn lịch sử mà cả dân tộc Việt Nam đã và đang quan tâm.
  Từ đó tình cảm cha con giũa Bảo Đại - Bảo Long sức mẻ.


  Và bà Mộng Điệp kể: “Chính tay tôi đã lau chùi cặp ấn kiếm khi ông Lê Thanh Cảnh đi tàu bay từ Hà Nội đem lên Ban Mê Thuột giao cho tôi.
  Cái kiếm bị gãy làm đôi.
  Tôi nhờ hai người hầu cận là anh Tứ Lang và anh Thừa Tể đi hàn lại.
  Hai anh đem cái kiếm đi hàn rồi nhờ người ta mài để không còn thấy dấu vết gãy.
  Còn cái ấn bằng vàng, chính tay tôi cân nặng 12,9 kg. Cái núm ấn hình con rồng.
  Con rồng uốn cong và ngóc đầu lên.
  Con rồng không được sắc sảo lắm, có đính hai hạt ngọc đỏ, trông giống như con rắn”.  Theo ông Trần Huy Liệu, chiếc ấn nặng 7 kg vàng. Ông Phạm Khắc Hoè viết: “chiếc quốc ấn bằng vàng (ấy) nặng gần 10 kilôgam”. Theo Lê Văn Lân, tác giả cuốn “Chiếc bảo ấn cuối cùng của Hoàng đế Việt Nam” (xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1998) thì chiếc ấn nặng 280 lượng 9 chỉ 2 phân vàng mười tuổi = 10,534 kg vàng.
  Chiếc ấn lịch sử ấy có tên là Hoàng đế chi bửu, hình vuông, mỗi cạnh dài 12 cm; dày 2 cm; cuốn núm hình con rồng lượn cong. Ấn Hoàng đế chi bảo đúc năm Minh Mạng thứ tư (1823); được đóng lên các bản cáo dụ quan trọng ban xuống.
   


  Còn chiếc kiếm, cũng theo tài liệu của Lê Văn Lân, trên vỏ có khắc dòng chữ “Khải Định niên chế”.
  Tức là chiếc kiếm ra đời trong khoảng các năm từ 1916-1925.
  Chuôi kiếm nạm ngọc. Hình dáng chung của kiếm rất đẹp.
  Giá trị vật chất cũng như niên đại của cây bảo kiếm không bao nhiêu, nhưng nó được xem là quốc bảo vì giá trị lịch sử.


  Đó là một vật chứng quan trọng góp phần khẳng định sự thành công vang dội của cuộc cách mạng dân chủ tháng tám năm 1945.

  Sau 70 năm kể từ ngày cặp ấn kiếm của triều Nguyễn được trao cho chính quyền nhân dân.


  Cặp quốc bảo này vẫn đang lưu lạc ở trời Tây. Chúng ta phải có trách nhiệm tìm kiếm cho bằng được địa chỉ lưu trú của cặp ấn kiếm lịch sử này, và bằng con đường chính trị ngoại giao, hay ngoại giao văn hóa, để có một ngày “châu về hợp phố”.

  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Wed Jun 15, 2016 4:51 am

  Bảo Đại là vị vua thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam....

  Bảo Đại trao kiếm giả cho 'cách mạng'?

  Theo Phạm Cao Phong.
  Gửi cho BBC từ Paris


  Mùa thu năm trước Bảo tàng Lịch sử Việt Nam mang chuông sang gióng ở thủ đô Pháp.

  Tám mươi hiện vật được chọn lọc và trưng bày tại Bảo tàng Guimet ở thủ đô Paris.
  Triển lãm mang tên L’Envol du Dragon – Art royal du Vietnam' tức 'Thăng Long – Nghệ thuật Hoàng gia Việt Nam'.
  Mang khoe nước người, muốn hóng cái khen, vơ tiếng nức nở nên đồ được cấp visa này không thể là loại tầm tầm. Nhiều thứ đẹp. Quảng cáo trang nhã.

  Song có một hiện vật trái khoáy. Đó là một thanh kiếm rỉ đặt trong một góc khuất tệ hại.

  Lưỡi kiếm thẳng, lai hình mẫu kiếm Pháp, riêng chuôi và đốc kiếm chạm khắc hình tượng đầu rồng hoàng gia như chú thích -Bien que la forme de cette épée soit française, le décor associé des dragons aux motifs traditionnels du Vietnam impérial - 'Hình dạng của thanh kiếm này giống kiếm của người Pháp, nhưng cách trang trí chạm khắc hình rồng theo mô-típ truyền thống của hoàng gia Việt Nam'.

  Âu đến Á, ngay từ giai đoạn đồ đồng với chiều dài hàng nghìn năm cho đến nay, hình ảnh chiếc kiếm là biểu tượng về quốc gia, luật pháp, quân đội, dòng họ.
  Thế sao thanh kiếm độc hành được mang sang xứ người có tên "An dân bảo kiếm" này lại không biết của ai?


  Rỉ đã là quá, lại vô chủ. Lò rèn kiếm cung đình hay những người nghệ nhân tâm huyết tạo ra vật trang sức thần quyền, trưng cái oai, khoe cái sang của một ông vua không lẽ bốc hơi không sót lại một góc chữ ư, mà để oai linh một thời trơ trỏng và vớ vẩn ra thế ?

  Những hình ảnh lịch sử ghi nhận chỉ có vua Khải Định tiên phong sắm gươm thẳng, lệch gu với các vua tiền bối.

  Vậy "An dân bảo kiếm" có phải là sở hữu riêng của vua Khải Định?
  Lăng vua ở Huế cũng phô một pho tượng bằng đồng thửa tại Pháp, cao 1m60 hệt người thật.
  Sử ghi Vua Khải Định là người tiên phong dùng
  gươm thẳng thay vì gươm cong....(Phạm Cao Phong)

  Tượng đặc tả vua ăn mặc và trang sức ai cũng giống và không giống ai với gù vai nguyên soái kiểu châu Âu, huy chương Bắc đẩu bội tinh Pháp, thẻ bài, khăn đóng An Nam, dận ủng kỵ binh châu Âu thêu rồng.
  Kiếm vua đeo rất gần hình dáng chiếc kiếm có mặt tại bảo tàng Guimet.
  Khổ là tay trái vua trưng bốn chiếc nhẫn lại nắm đốc kiếm nên không biết đây có phải là "An dân bảo kiếm" hay không.


  Thanh kiếm gỉ

  Thú vị là cuộc tìm kiếm chủ nhân thanh kiếm rẽ vào một hướng bất ngờ.
  Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên-Huế cũng có một bức tranh mô phỏng cuộc chuyển giao quyền lực giữa vua Bảo Đại và phái đoàn Việt Minh tại Ngọ Môn ngày 30 tháng 8 năm 1945.

  Thanh kiếm vương quyền ngày tàn được vẽ là một thanh kiếm thẳng.
  Trong tâm niệm chung, kiếm thường có dạng cong, lưỡi đơn.
  Người hoạ sĩ thể hiện bức tranh lịch sử này đã căn cứ vào đâu để khôi phục lại hình ảnh đó?
  Dĩ nhiên phải có cội nguồn. Không ai dại phơi một bức tranh sai về chi tiết về sự kiện có một không hai đất cố đô, nơi quan trên ngó xuống, người ta xoi vào.

  Kiếm được cho là một trong những vật được Vua
  Bảo Đại trao lại khi thoái vị....(Phạm Cao Phong)

  Tại Huế 70 năm trước có tới 50.000 người chứng kiến ngày mặt rồng thất thế. Song đến nay tịch chẳng ai trong số đó phản hồi về việc đúng hay sai những chi tiết trong tranh. Vậy "An dân bảo kiếm" có phải là thanh kiếm ông vua cuối cùng của triều Nguyễn đã trao cho phái đoàn Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận? Thanh kiếm tượng trưng quyền lực trong ngày thoái vị 70 năm trước của vua Bảo Đại cũng gỉ, lưỡi kiếm cũng thẳng.


  Cây kiếm này được cho là ‘bảo kiếm’ được Vua Bảo Đại trao lại hôm 30 tháng 8 năm 1945 cho chính phủ lâm thời là kiếm giả....

  Theo trích trong hồi ký của Cù Huy Cận kể về việc trao ấn và kiếm:


  ....“Sau khi Bảo Đại đọc lời tuyên bố thoái vị, tới nghi thức trao ấn kiếm.
  Chiếc kim ấn truyền quốc làm bằng vàng ròng, nặng dễ đến ngót 10 kilôgam, anh Trần Huy Liệu vốn sức yếu phải gồng lên mới cầm nổi, còn tôi dĩ nhiên với cái tuổi 26 thì mươi cân cũng nhẹ nhàng thôi.
  Thú vị nhất là khi cầm cây kiếm, thấy vỏ ngoài dát vàng nạm ngọc rất đẹp, tôi thuận tay rút kiếm ra xem, ai dè bên trong lưỡi kiếm đã bị rỉ, tôi hồn nhiên nói ngay vào micro: “Thưa đồng bào, kiếm nhà vua rỉ hết rồi !…” Mọi người cười ồ. Bảo Đại cũng cười.”...  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Wed Jun 15, 2016 5:31 am

  Bảo Đại là vị vua thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam....

  Bảo Đại trao kiếm giả cho 'cách mạng'?

  Theo Phạm Cao Phong.
  Gửi cho BBC từ Paris


  Kiếm nào và ấn vàng nào được vua Bảo Đại chuyển giao ngày 30 tháng 8 năm 1945?
  Xung quanh chuyện này có nhiều dị bản. Những ghi chép của Phạm Khắc Hòe, Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận, Nguyễn Hữu Đang, lời kể của Thứ phi Mộng Điệp cũng như tài liệu đã công bố của phía Pháp có nhiều mâu thuẫn.


  Chuyện tướng Pháp François Jean Antonin Gonzalez de Linares loan báo việc tìm thấy ấn vàng và kiếm triều Nguyễn, chắc chắn không phải ấn kiếm đã được trao hôm 30 tháng 8 năm 1945, sau ngày Toàn quốc kháng chiến tại Nghĩa Đô ngày 28 tháng 2 năm 1952 rồi tổ chức trao lại cho chính phủ Bảo Đại hôm 8 tháng 3 năm 1952,  có thể được xem như một đòn chiến tranh tâm lý đánh vào sự ngây thơ, cả tin của dân chúng về những câu sấm, những cơ trời "Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về".  Vua Bảo Đại (trong ảnh cùng Tướng Pháp Jean de Lattre
  de Tassigny hồi năm 1950 ở Buôn Mê Thuột) không có
  mặt trong buổi trao lại ấn kiếm năm 1952...AFP GETTY

  Chính ông Phạm Khắc Hòe cũng múa câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để khuyên Bảo Đại nhường ngôi. Có trận đánh nào ở vùng này mà lính Pháp đào công sự gần chùa? Lính đi càn gần Hà Nội đào công sự để chống xe tăng Việt Minh tháng 2 năm 1952? Sự nhanh nhẩu trong vòng chỉ một tuần tìm ra báu vật và trao lại, không biên bản thẩm định đó là ấn kiếm thật hay giả, cũng như sự vắng mặt của Bảo Đại trong ngày Pháp tổ chức trao trả giải thích ra sao?
  Bằng chứng thuyết phục hơn cả về chuyện trao trả ấn kiếm chỉ là đòn tâm lý là chiếc ấn truyền quốc quý nhất, được chính Gia Long gọi là chiếc ấn truyền ngôi là Kim bảo ấn "Đại việt quốc Nguyễn Vĩnh Trấn chi bảo - 大 越 國 阮 主 永 鎮 之 寶" đúc ngày 6 tháng 12 năm 1709 do chúa Nguyễn Phúc Chu làm hiện là sở hữu của Bảo tàng Lịch sử Hà Nội. Tại sao?


  Sách Đại Nam thực lục, do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn, chép lai lịch chiếc ấn: "Mùa đông tháng 12 ngày Nhâm Dần, đúc Quốc bảo. Sai Lại bộ Đồng Tri là Qua Tuệ Thư coi việc chế tạo. Năm ấy đúc xong, về sau liệt thánh truyền nhau lấy làm Quốc bảo. Đến khi Duệ tông Hiếu Định Hoàng đế (tức Chúa Nguyễn Phúc Thuần – Định Vương – 1765 – 1775) vào Nam, cũng đem ấn đấy đi theo. Duệ tông Hiếu Định Hoàng đế băng hà thì để lại cho Thế tổ Cao hoàng đế (tức là Nguyễn Thế Tổ – Phúc Ánh – 1802 – 1819).

  "Bấy giờ binh lửa trên 20 năm, ấn ấy mất rồi lại tìm thấy nhiều lần.
  Mùa hạ năm Nhâm Dần, giặc (nhà Tây Sơn theo cách dùng văn từ của nhà Nguyễn) đánh Sài Gòn, Thế Tổ ra đảo Phú Quốc, điều khiển Ngô Công Quý mang ấn theo sau bị lạc.
  Đến khi Chu Văn Tiếp phá được giặc, rước vua hồi loan, Công Quý cũng từ Long Hồ đem ấn về hiến.
  Lại đến chiến dịch Ba Lai, quân Tây Sơn đuổi gấp, tòng thần theo vua mang ấn lội sông chạy, ấn rơi xuống nước, rồi người lội sau vướng chân chạm phải, lại mò được, đem hiến ở hành tại.
  Lại khi vua lánh giặc (chỉ nhà Tây Sơn) ra ngoài vụng đảo Thổ Châu, từ giá (mẹ vua) và cung quyến (vợ con vua) đều ở lại đảo, vua Xiêm sai tướng là Thát Xỉ Đa đem binh thuyền đến đón vua mời vào nước họ.
  "Trong lúc thảng thốt, bụng dạ người Xiêm chưa lường được thế nào, vua mật sai tòng thần là Hựu đem ấn vượt biển lên bờ giấu kín.
  Khi vua đến thành Vọng Các, thấy vua Xiêm thết đãi rất cung kính, không có ý gì khác, vua mới sai người về đảo Thổ Châu để đón từ giá và cung quyến, tên Hữu cũng mang ấn ấy đi theo.
  Năm Gia Long, vua dụ Hoàng thái tử, tức Thánh tổ nhân Hoàng đế rằng: “Ấn báu này các đời truyền nhau, ngày xưa đã trải nhiều phen binh lửa, người chẳng chắc còn, mà ấn này vẫn cứ giữ trọn trước sau, chiếu văn và bổ dụng quan lại đều dùng ấn này, giữ tín trong nước, ai cũng hưởng ứng.
  Ấn này quan hệ với quốc gia không nhỏ, tức là ngôi báu trời cho vẫn có quỷ thần giúp đỡ, khiến cho ngọc bích của Triệu lại trở về.
  Vả lại nước ta liệt thánh nối nhau, chồng chất sáng hòa, hơn 200 năm, nay nhờ yêu dấu thiêng liêng mà thống nhất cả nước, phúc chứa vốn đã lâu đời...
  Huống là cái ấn Quốc bảo của tổ tiên ta để lại ư?
  Từ nay về sau nên lấy ấn này làm vật báu truyền ngôi.
  Con cháu ta phải đời đời để lại cho nhau, đừng làm mất đi mà truyền đến ức muôn năm dài lâu mãi mãi”...


  Như vậy "Đại Việt quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chi bảo" ngay khi hai chúa Thế tổ nhà Nguyễn là Định Vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương bị Tây Sơn Nguyễn Huệ quây bắt và chém chết tháng 9 năm 1777 tại Cà Mau, chỉ còn cháu trai của Nguyễn Phúc Lân là Nguyễn Ánh lúc ấy mới 14 tuổi trốn thoát sau này trở thành vua Gia Long mà ấn vẫn không bị mất và những lời Gia Long được ghi rõ chính sử Nguyễn nói thay giá trị của bảo vật triều đại này.
  Nó hiện nằm trong tay chính quyền tiếp quản chính thức nhà Nguyễn thì phải hiểu thế nào cho đúng ?
  Vua Bảo Đại từ bỏ ngai vàng trở thành công dân Vĩnh Thụy thì đương nhiên đúng theo nguyên tắc phải trao lại ấn này chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...


  avatar
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by hoalucbinh on Wed Jun 15, 2016 5:46 am

  [center]
  Bảo Đại là vị vua thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam....

  Bảo Đại trao kiếm giả cho 'cách mạng'?

  Theo Phạm Cao Phong.
  Gửi cho BBC từ Paris


  Không một chiếc ấn nào khác có đủ tư cách về giá trị pháp lý cũng như tuổi đời lịch sử và văn bản chính thống triều Nguyễn bằng Đại Việt quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chi bảo trong việc chuyển giao ngai vàng!

  Chiếc ấn này là chiếc thứ hai có tuổi cao nhất của triều Nguyễn, sau chiếc ấn "An Nam quốc thiên hạ thống đô nguyên soái Thụy quốc công" đúc đời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, niên hiệu vua Lê Dụ Tông ở Bắc Hà hiện còn ấn tích trong An Nam quốc thư gửi cho Shogun (tạm dịch là lãnh chúa) Tokugawa Kitanomaru được bảo quản tại Lưu trữ quốc gia Nhật bản cùng nằm trong Palais Imperial quận Chiyoda Tokyo.


  Theo ông Paul Boudet (1888-1948) các vua Nguyễn có 46 chiếc ấn, phần lớn được chế tạo sau thời Minh Mạng.
  Danh mục Kim bảo tỷ triều Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (bằng vàng, bạc, vàng pha đồng, bạc mạ vàng) là 44 chiếc.
  Sớm nhất là Đại Việt quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chi bảo (vàng 10 nặng 64,43 lạng), muộn nhất là Hoàng thái tử bảo (đúc năm 1939, vàng 10 nặng 63 lạng).
  Nặng nhất là Hoàng đế Tôn thân chi bảo (đúc năm 1827, Minh Mệnh, vàng 10 nặng 234,43 lạng) kế đến là Sắc mệnh Chi bảo (đúc năm 1827, Minh Mệnh, vàng 10 nặng 223,60 lạng).


  Như vậy ngoài chiếc "An Nam quốc thiên hạ thống đô nguyên soái Thụy quốc công" còn dấu tích ở Nhật còn những ấn nào thiếu khác?
  Chiếc được cho là bị mất trong triển lãm năm 1961 ở Hà Nội và sau đó có thể đã bị nấu chảy là chiếc ấn nào?


  Ấn Bảo Đại mang sang Pháp được khoe "Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về" thực hư ra sao?
  Sự có mặt tại Hà Nội Đại Việt quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chi bảo với câu nói của Gia Long "Từ nay về sau nên lấy ấn này làm vật báu truyền ngôi.
  Con cháu ta phải đời đời để lại cho nhau, đừng làm mất đi mà truyền đến ức muôn năm dài lâu mãi mãi” có thể an ủi nhiều người rằng con cá to vẫn sờ sờ ra đấy mà không phải là con cá sổng.
  Chiếc ấn mà nhiều người cho là quốc ấn ông Bảo Đại thác lại cho bà Tây Monique Marie Eugène Baudot cũng chẳng mấy quan trọng.
  Ví như cái khất, cái nợ, như đồng tiền vay rồi không quỵt nổi, hối lại người khác máu đã cưu mang hùm thiêng ngày xa cơ.
  Mà Tây tìm thấy thì về lại trời Tây, như "cáo chết ba năm quay đầu về núi".
  Song chính vì thế câu chuyện trở nên rắc rối.
  Nếu đúng, mà phải đúng như thế tại sao Đại Việt quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chi bảo không được trưng bầy trong Bảo Tàng như chứng nhân ngày dòng chảy lịch sử đất Việt chuyển dòng cách đây đúng 70 năm ?
  Không một ai, không một dòng nào, không một người nào trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến sự kiện này chìa tay đưa nhân chứng lẽ ra có một không hai này ra ánh sáng.  


  70 năm tăm tối của Đại Việt quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chi bảo cộng thêm câu chuyện chiếc kiếm gỉ dẫn chúng ta đi về đâu.
  Nếu chiếc ấn này vắng mặt trong ngày thoái vị của vua Bảo Đại đồng nghĩa với việc chuyển giao ngai vàng là không thành thật và sự góp mặt của nhân chứng thứ hai là thanh kiếm gỉ củng cố thêm nhận định này...  Sponsored content

  default Re: Vua Bảo Đại Là Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Trong Lịch Sử Việt Nam

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Fri Mar 23, 2018 9:40 pm