(iHay) Cụ bà cao tuổi nhất thế giới Emma Morano vừa tiết lộ bí quyết để sống thọ là... ở một mình, theo Metro.