Một nhóm bác sĩ ở Himachal Pradesh (Ấn Độ) thực hiện ca phẫu thuật gần đây cho một phụ nữ mắc bệnh đường ruột nghiêm trọng. Nhờ đó, họ phát hiện ra một sự thật đắng lòng...