Một con rắn độc khiến hành khách hoảng loạn khi bò loằng ngoằng ở khoang giữa của máy bay, theo Mirror.