Suốt 14 năm qua, Vera Lucia da Silva luôn mơ được một lần tự tổ chức đám tang cho chính mình ngay lúc còn sống, theo Metro.