HÌNH PHONG CẢNH ĐẸP 2

  Share
  avatar
  outlander
  Moderator
  Moderator

  Tổng số bài gửi : 7212
  Join date : 11/08/2012

  TinVui HÌNH PHONG CẢNH ĐẸP 2

  Bài gửi by outlander on Tue Sep 24, 2013 9:29 pm

  Code:
   

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  HIỆU ỨNG MÁY TÍNH****
  http://www.msieflash.com/xx/10/kfs5.swf
  http://www.msieflash.com/xx/24/51.swf
  HIỆU ỨNG
  http://www.msieflash.com/xx/8/gwt12.swf
  http://www.msieflash.com/xx/8/msw02.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/24/08.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/19/sot031.swf
  http://www.msieflash.com/xx/19/sot133.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ĐỘNG VẬT
  http://www.msieflash.com/xx/4/fsc2.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk13kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk10kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk59kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk56kik.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  CHIM
  http://www.msieflash.com/xx/8/hoe197.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  CẦU, PHONG CẢNH...
  http://www.msieflash.com/xx/30/180.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs114.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs179.swf
  SEN
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs178.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs168.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk07kik.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  HOA
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2016-03-16/0e4b4aa873af33092276c87180555444.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2016-03-16/327168dd300b2fb665523fbf36f22bba.swf
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2016-03-16/55dee0f834ad82da833c4c1eef4fcef2.swf
  ĐỒNG HỒ
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2016-03-16/15b9df5adcb5a1b41f89e861a2c39048.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  MÂY, KHÓI
  http://www.msieflash.com/xx/8/gwt51.swf
  http://www.msieflash.com/xx/8/gwt50.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  THÀNH PHỐ*****
  http://www.msieflash.com/xx/3/mju030.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  MỚI******
  http://www.msieflash.com/xx/5/xsw09.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs081.swf
  NGƯỜI TÌNH
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk52kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/19/sot159.swf
  HOÀNG HÔN
  http://www.msieflash.com/xx/3/mju094.swf
  http://www.msieflash.com/xx/3/mju207.swf
  FANTASY
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs107.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs104.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  MỚI*******
  http://www.msieflash.com/xx/18/ddw8.swf
  http://www.msieflash.com/xx/18/ddw8.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk43kik.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  TRÀ, MÂY*****
  http://www.msieflash.com/xx/18/pdx01.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  NGÔI SAO
  http://www.msieflash.com/xx/7/kdw45.swf
  http://www.msieflash.com/xx/7/kdw43.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  LÀM CÁI NẦY NGAY********
  http://www.msieflash.com/xx/8/msw01.swf
  TIM ĐẸP****
  http://www.msieflash.com/xx/12/q20.swf
  http://www.msieflash.com/xx/12/q08.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  MÀN CỬA****
  http://www.msieflash.com/xx/27/we092.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  KHÓI !!!!!
  http://www.msieflash.com/xx/7/kdw38.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/32/zue130.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/3/mju222.swf
  http://www.msieflash.com/xx/3/mju215.swf
  http://www.msieflash.com/xx/3/mju209.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs150.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  CARTOON
  http://www.msieflash.com/xx/3/mws44.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  GIÁNG SINH
  http://www.msieflash.com/xx/6/jef74.swf
  http://www.msieflash.com/xx/6/jef67.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  KHUNG HÌNH
  http://www.msieflash.com/xx/7/hok33.swf
  HOA, LOVE
  http://www.msieflash.com/xx/7/hok34.swf
  http://www.msieflash.com/xx/14/kog309.swf
  http://www.msieflash.com/xx/14/kog311.swf
  http://www.msieflash.com/xx/14/kog307.swf
  MƯA
  http://www.msieflash.com/xx/2/t12.swf
  LỐC XOÁY
  http://www.msieflash.com/xx/10/yod3.swf
  NƯỚC
  http://www.msieflash.com/xx/2/qw34.swf
  THÁC NƯỚC
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2014-09-07/44b6e45cbb4a444c8cbdf9956d4b60d9.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  LÀM CÁI NẦY TRƯỚC****
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs142.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs182.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs037.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  THÁC
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs098.swf
  http://www.msieflash.com/xx/15/rfs173.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  LỬA, SÉT
  http://www.msieflash.com/xx/3/ewc33.swf
  http://www.msieflash.com/xx/3/ewc07.swf
  http://www.msieflash.com/xx/3/ewc23.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/7/hok18.swf
  http://www.msieflash.com/xx/7/81.swf
  http://www.msieflash.com/xx/7/85.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk58kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk59kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk60kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk61kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk53kik.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/7/hok46.swf
  http://www.msieflash.com/xx/14/kog219.swf
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2014-08-28/9258b741ec84a7db601c092b5239baa8.swf
  http://www.msieflash.com/xx/7/hok42.swf
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2016-04-05/cd2128a577eb5cccd6213184171da581.swf
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2017-01-18/781235ff4c6d206d03c30ae97789dbeb.swf
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2017-10-27/71d290dcd0826937b99667f9ec6382e9.swf
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2016-03-16/7ec15572f6fb40f0305ed28982904eff.swf
  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2016-03-16/b8142551f9cc238c6efddfa87c9b81d6.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  NGƯỜI
  http://www.msieflash.com/xx/19/sot179.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk30kik.swf
  http://www.msieflash.com/xx/50/kuk12kik.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  PHONG CẢNH
  http://www.msieflash.com/xx/5/xsw34.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  BÀI TÂY
  http://www.msieflash.com/xx/19/sot171.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  http://www.msieflash.com/d/file/Rainsnowsmoke/2016-12-20/171dd201dacc2004d39a954026f1f5aa.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  CÁ LIA THIA
  http://www.msieflash.com/xx/8/hoe205.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  HÌNH HIỆU ỨNG***
  http://www.msieflash.com/xx/10/gss06.swf
  http://www.msieflash.com/xx/10/gss11.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  http://www.msieflash.com/xx/27/300_250-127.swf
  http://www.msieflash.com/xx/27/300_250-128.swf
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  KHUNG HÌNH
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok01.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok02.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok03.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok04.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok05.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok06.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok07.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok08.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok09.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok10.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok11.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok12.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok13.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok14.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok15.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok16.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok17.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok18.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok19.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok20.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok21.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok22.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok23.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok24.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok25.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok26.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok27.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok28.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok29.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok30.swf[/flash]
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok31.swf[/flash
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok32.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok33.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok34.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok35.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok36.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok37.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok38.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok39.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok40.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok41.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok42.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok43.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok44.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok45.swf[/flash]
  [flash(400,260)]http://www.msieflash.com/xx/7/hok46.swf[/flash]
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  PHÁO TẾT***
  [flash(200,800)]http://www.msieflash.com/xx/14/kog311.swf[/flash]
  [flash(200,600)]http://www.msieflash.com/xx/14/kog001.swf[/flash]
  [flash(200,800)]http://www.msieflash.com/xx/14/kog002.swf[/flash]
  [flash(200,800)]http://www.msieflash.com/xx/14/kog003.swf[/flash]
  MA VƯƠNG!
  [flash(200,800)]http://www.msieflash.com/xx/14/kog004.swf[/flash]
  [flash(200,800)]http://www.msieflash.com/xx/14/kog005.swf[/flash]
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  FLASH woso_a_, woso_b_, woso_c_,1wosowoso_
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  FLASH woso_a_
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  BÓNG ĐEN VÁC BÚA ĐI***
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_1.swf[/flash]
  TIÊN NHỎ MÀU XANH***DỄ THƯƠNG
  [flash(500,360)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_2.swf[/flash]
  CHÚ ONG CHE DÙ BẰNG CHIẾC LÁ***
  [flash(500,400)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_3.swf[/flash]
  CẬU BÉ TÓC XANH THỔI SÁO**
  [flash(500,400)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_4.swf[/flash]
  THÚ NHỒI BÔNG DỄ THƯƠNG***
  [flash(500,450)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_5.swf[/flash]
  ĐIỆN THOẠI REO***
  [flash(500,460)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_6.swf[/flash]
  CÔ BÉ LEO THANG KHIỀU NGÔI SAO VÀNG****ĐẸP
  [flash(400,700)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_7.swf[/flash]
  CÔ BÉ TẮM TRONG BỒN***
  [flash(500,360)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_8.swf[/flash]
  CÔ BÉ TẮM TRONG BỒN 02***
  [flash(500,360)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_a_flash_9.swf[/flash]
  HẾT
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  FLASH woso_c_(52 HÌNH) VIẾT BÀI)
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  NHIỀU TIM BAY, SAO***
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_1.swf[/flash]
  NHIỀU HOA ĐẸP BUNG RA TỪ TRÁI TIM****
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_2.swf[/flash]
  MÀN TREO BẰNG TRÁI TIM** VIẾT BÀI
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_3.swf[/flash]
  HOA, TIM RẤT ĐẸP****
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_4.swf[/flash]
  NHIỀU TIM BAY ẨN HIỆN** LỘNG HÌNH
  [flash(400,200)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_5.swf[/flash]
  2 TRÁI TIM ĐONG ĐƯA***LỘNG HÌNH
  [flash(400,360)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_6.swf[/flash]
  HỦ KIẾNG ĐỰNG NHIỀU TIM***
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_7.swf[/flash]
  TIM TRẮNG*
  [flash(500,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_8.swf[/flash]
  CHẬU KIỂNG NỞ RA TIM***LỘNG HÌNH
  [flash(400,460)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_9.swf[/flash]
  2 TIM ĐỎ, NỀN ĐEN
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_10.swf[/flash]
  1 TIM HƯỜNG*
  [flash(300,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_11.swf[/flash]
  1 TIM HƯỜNG NHẠT*
  [flash(300,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_12.swf[/flash]
  1 TIM HƯỜNG NHẠT, CHỮ TÀU*
  [flash(300,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_13.swf[/flash]
  2 TIM ĐỎ NỀN ĐEN**
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_14.swf[/flash]
  TIM ẨN HIẼN CHẠY TỪ TRÁI QUA PHẢI***VIẾT BÀI
  [flash(500,160)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_15.swf[/flash]
  ÁNH SÁNG CHẠY THÀNH HÌNH TRÁI TIM***
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_17.swf[/flash]
  ÁNH SÁNG CHẠY THÀNH HÌNH TRÁI TIM 02***
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_18.swf[/flash]
  ÁNH SÁNG CHẠY THÀNH HÌNH TRÁI TIM 03***
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_19.swf[/flash]
  CHỮ TÀU*
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_20.swf[/flash]
  HỦ KIẾNG NGHIÊNG QUA TRÁI CÓ TRÁI CHÂU BAY LÊN****RẤT ĐẸP
  [flash(400,450)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_21.swf[/flash]
  HỘP ÂM NHẠC***
  [flash(400,460)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_22.swf[/flash]
  HẠT GIẤY*
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_23.swf[/flash]
  TÌNH NHÂN NẮM TAY NHAU***
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_24.swf[/flash]
  CÔ GÁI ĐÀN TRONG ĐÊM TRĂNG****
  [flash(400,250)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_25.swf[/flash]
  CHUÔNG GIÓ***ĐẸP
  [flash(400,460)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_26.swf[/flash]
  LÁ KẾT THÀNH TIM, HOA VÀNG*****TUYỆT ĐẸP
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_27.swf[/flash]
  TIM BAY LÊN TỪ TRÁI QUA PHẢI***ĐẸP
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_28.swf[/flash]
  2 BONG BÓNG TIM BÊN GÓC PHẢI***VIẾT BÀI, LỘNG HÌNH
  [flash(400,450)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_29.swf[/flash]
  NHIỀU TIM TRẮNG BAY***
  [flash(400,200)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_30.swf[/flash]
  KHUNG HOA, TIM HÌNH CHỮ NHẬT( VIẾT TIN NHẮN)***
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_31.swf[/flash]
  1 TIM LỚN, 7 TIM NHỎ**
  [flash(400,360)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_32.swf[/flash]
  MÀN CỬA HÌNH TRÁI TIM TRẮNG****
  [flash(400,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_33.swf[/flash]
  MÀN CỬA HÌNH TRÁI TIM VÀNG ĐONG ĐƯA****RẤT ĐẸP(VIẾT BÀI)
  [flash(400,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_34.swf[/flash]
  1 TIM LỚN, 3 TIM NHỎ, NGÔI SAO****RẤT ĐẸP (MÀU CAM)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_35.swf[/flash]
  NHIỀU SAO ẨN HIỆN*
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_36.swf[/flash]
  TIM VÀ GIÂY LEO BÊN GÓC PHẢI RẤT ĐẸP**** (VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_37.swf[/flash]
  HỘP QUÀ ĐẸP***BÊN PHẢI (VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_38.swf[/flash]
  SAO ĐỎ (CÓ ÁNH HÀO QUANG) TUÔN RA NHIỀU TIM NHỎ*****BÊN PHẢI(VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_39.swf[/flash]
  TIM, TRĂNG, SAO, HOA MÀU TÍM BÊN PHẢI TUYỆT ĐẸP****(VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_40.swf[/flash]
  TIM KIM CƯƠNG BÊN PHẢI****(VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_41.swf[/flash]
  TIM VÀ KHÓI BÊN PHẢI****(VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_42.swf[/flash]
  TIM HỒNG, BONG BÓNG NƯỚC BAY LÊN****(VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_43.swf[/flash]
  LY NƯỚC, TIM ĐÕ, NGÔI SAO TUYỆT ĐẸP*****(VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_44.swf[/flash]
  TIM TRẮNG BÊN TRÁI***(VIẾT BÀI)
  [flash(150,600)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_45.swf[/flash]
  TIM ĐỎ BÊN PHẢI RẤT ĐẸP**** (VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_46.swf[/flash]

  CÁNH ĐỒNG TIM VÀNG*****
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_47.swf[/flash]

  SAO, KHÓI BÊN PHẢI****(VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_48.swf[/flash]
  TIM, SAO, BÊN PHẢI**(VIẾT BÀI)
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_49.swf[/flash]
  2 TIM CÓ CHỮ LOVE BÊN TRÁI*****(VIẾT BÀI)
  [flash(150,600)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_50.swf[/flash]
  TIM, VÒNG TRÒN BAY RA, CHỮ LOVE*****
  [flash(500,360)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_51.swf[/flash]
  TIM, SAO BAY LÊN**
  [flash(500,360)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/woso_c_flash_52.swf[/flash]
  HẾT
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  FLASH 1wosowoso_flash_(GIỌT MƯA ĐẸP, BÔNG TUYẾT ĐẸP) 18 HÌNH
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  MƯA GIỌT ĐỨNG RẤT ĐẸP***
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_1.swf[/flash]
  CÔ BÉ NGỒI XÍCH ĐU GIỬA TRỜI TUYẾT (NỀN TRẮNG)**
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_2.swf[/flash]
  BÔNG TUYẾT BAY***
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_3.swf[/flash]
  BÔNG TUYẾT RƠI*** LỘNG HÌNH, VIẾT TRUYỆN***
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_4.swf[/flash]
  NHIỀU BÔNG TUYẾT RƠI**
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_5.swf[/flash]
  TUYẾT HÌNH NGÔI SAO RƠI**
  [flash(600,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_6.swf[/flash]
  MÂY BAY** LỘNG HÌNH, VIẾT TRUYỆN
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_7.swf[/flash]
  NHIỀU BÔNG TUYẾT RƠI 02**
  [flash(500,400)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_8.swf[/flash]
  BÔNG TUYẾT RƠI TUYỆT ĐẸP****VIẾT BÀI
  [flash(500,600)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_9.swf[/flash]
  TUYẾT RƠI**
  [flash(500,200)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_10.swf[/flash]
  BÔNG TUYẾT RƠI ĐẸP**
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_11.swf[/flash]
  MƯA GIỌT ĐỨNG***
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_12.swf[/flash]
  TUYẾT RƠI (NHỎ)*
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_13.swf[/flash]
  SƯƠNG MÙ BAY LÊN** LỘNG HÌNH
  [flash(500,200)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_14.swf[/flash]
  MƯA GIỌT NGHIÊNG***LỘNG HÌNH
  [flash(500,300)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_15.swf[/flash]
  KHUNG MÀU XÁM CHẠY TỪ PHẢI QUA TRÁI*
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_16.swf[/flash]
  TUYẾT RƠI*
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_17.swf[/flash]
  CHIM, CÂY, TUYẾT RƠI**
  [flash(400,260)]http://www3.6000y.com/toumingflash/swf500/1wosowoso_flash_18.swf[/flash]
  HẾT
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  FLASH fj ( 1 - 35) PHONG CẢNH ĐẸP CÓ CHÚ THÍCH
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  NHẠC
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/1.swf[/flash]
  NHẠC
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/2.swf[/flash]
  NHẠC HÒA TẤU ( TÌNH NHÂN TRÊN HỒ ĐÊM)
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/3.swf[/flash]
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/4.swf[/flash]
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/5.swf[/flash]
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/6.swf[/flash]
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/7.swf[/flash]
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/8.swf[/flash]

  CHÉN TRÀ, LY RƯỢU**
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/9.swf[/flash]
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  PHONG CẢNH
  HỒ ĐẸP
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/10.swf[/flash]
  THÁC, RỪNG ĐẸP
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/11.swf[/flash]
  THÁC, NÚI ĐẸP
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/12.swf[/flash]
  HỒ, TRÁI ĐẤT, SAO BĂNG
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/13.swf[/flash]
  BỜ HỒ, NÚI
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/14.swf[/flash]
  THÁC TRONG RỪNG
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/19.swf[/flash]
  THÁC TRONG RỪNG 02
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/20.swf[/flash]
  HỒ CẠN, NÚI, MÂY BAY
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/21.swf[/flash]
  THÁC TRONG RỪNG 03
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/22.swf[/flash]
  THÁC TRONG RỪNG 04
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/23.swf[/flash]
  THÁC TRONG RỪNG 05
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/24.swf[/flash]
  THÁC, NÚI ĐẸP
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/26.swf[/flash]
  THÁC, NÚI ĐẸP 02
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/27.swf[/flash]
  THÁC, THUYỀN BUỒM, NHÀ THỦY TẠ
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/28.swf[/flash]
  THÁC ĐẸP 001
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/29.swf[/flash]
  THÁC ĐẸP 002
  [flash(800,500)]http://www.xctvw.cn/fla/fj/30.swf[/flash]

   

   Hôm nay: Sun Apr 22, 2018 3:19 pm